عروسی

فردا عروسی یاردبستانی است.

پارسال همین موقع ها بود که زنگ زد و گفت قراری دارد و برایش رفتن و نرفتن علی السویه است ...

شبش زنگ زد و با هیجانی شگرف گفت که چقدر طرف به دلش نشسته و اینجوری شد که 4 ماه بعد سر سفره عقد نشست و درست یک سال بعد عازم خانه مشترکشان است....

در یک سال گذشته رابطه ما خیلی آرام و زیرپوستی تغییر کرد و جنسش عوض شد.

اما مطمئنم که از فردا باز هم رابطه ما شکل جدیدی به خود خواهد گرفت...

دیگر خبری از آن گزمه رفتن های شبانه نخواهد بود و دراز کشیدن روی چمن های پارک و غرزدن....

مشکلات او با من فرق خواهد کرد و دیگر درکی از هم نخواهیم داشت.

....

به رفتن ها عادت کرده ایم بعد از اینهمه سال....

چه رفتن به آن سوی مرز و چه رفتن به خانه بخت...

/ 6 نظر / 5 بازدید
نفس

رفتن هایی که به آن ها عادت کرده ایم و اشک هایمان را در پس لبخند هایمان پنهان می کنیم...

ناشناس

قطار می رود تو می روی تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنا این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه تکیه داده ام

مریم

همه بلاخره یه روز میرن ......و تو هم

شهرام

برایشان آرزوی خوشبختی دارم. همچنین آرزومندم که شما هم به مراد دلتان برسید

سحر

ایشالله زورتر یه جور خوبی سرگرم میشی و مشکلات امروز رو نداریی

واتو

روزی خودت . ما هم عادت کردیم