چرا ازدواج نکردم ؟(6)

روزهای دبیرستان با رویاهای آدم هایی که نظرم را جلب می کردند گذشت . هیچ وقت فکر نمی کردم که همانقدر که آنها برایم جذابند من نیز برای آنها اهمیت دارم و چقدر دیر فهمیدم . مثلا سالها بعد وقتی در نمایشگاهی آن معلم جوان آن روزها را دیدم خیلی خوب بعد از ١٠  سال مرا به خوبی به یاد داشت و نکات ریزی از آن روزها می گفت که معلوم بود در نظرش با ادم های دیگر فرق می کردم و یا سال ها بعد از دانشگاه دوستی را دیدم که باهم در کتاب خانه درس می خواندیم از من پرسید که آیا بالاخره پسرک حرف دلش را به من زد و یا نه ؟ که من فهمیدم همانطور که من درگیر نگاه او بودم او نیز تعلق خاطری به من داشت.

و دانشگاه شروع یک زندگی جدید و متفاوت بود. محیطی که با محیط بسته  دبیرستان فرق می کرد .

برخورد با ادم هایی با نگرش و روحیات و سن و سال های مختلف برایم کلاس درسی بود که در آن آداب ارتباط اجتماعی را آموختم.

چقدر این روزها دلتنگ آن ۵٠ تومانی عزیز هستم

/ 1 نظر / 12 بازدید
جمال

یعنی میگی برای این ازدواج نکردی که در دوران دبیرستان دوست پسر نداشتی؟؟؟ خیلی فکر احماقه ای است...... من اگر فکر کنم که همسر آیندم چنین خیالی، حتی خیالی داشته باشه، خفش می کنم...