هر روز صبح

هر روز صبح بدون استثنا خوابشان را می بینم.

انگار بعد از نماز صبح بخوابم و یا بیدار باشم فرقی نمی کند آن زمان مال آنهاست.

گاهی توی خواب فریاد می زنم و حرف های نگفته را می گویم و گاهی آنها می گویند و می گویند...

بیدار بمانم دعواست ...

فریادهایی که زده نشد ...

گاهی می بینمش که پشیمان است

ولی بدون استثنا هر روز صبحم را با آنها آغاز می کنم این روزها

/ 3 نظر / 2 بازدید
مریم

خواب کیا رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عمه

سلام.منم تامدتها خواب جایی که محل قبلی کارم بود رومیدیدم طبیعیه.[گل]

سکوت

نمی دونم چی بگم ولی می دونم چقدر سخت !