خانه نشینی

دلم گرفته...

دل تنگ تمام آن شور و هیجان کاری هستم که یک سال گذشته درگیرش بودم...

آدم خانه نشستن و کار در خانه نیستم....

زودتر باید چاره ای بکنم....

/ 4 نظر / 5 بازدید
الف

سخت است اما حتما چاره ای هست... بگذار شهر سر خوش زیبائیت شود تنها به وصف آینه ها اکتفا نــکن...

يهدا

چاره كردي منم يادت نره...دارم ميام تهران دنبال كار[لبخند]

ژولیت

[ناراحت]