راه رفته

یکی از صحنه هایی که همیشه دلم می خواهد تجربه اش کنم این است که از راهی که رفتی برگردی و ببینی هنوز چشم هایش منتظر تو خیره به در است....

این صحنه توی فیلم ها همیشه اشک من را در می آورد. ولی در واقعیت می دانم هیچ وقت انقدر شجاعت ندارم که روی غرورم پا بگذارم و از راه رفتهبر گردم پس هیچ وقت چشمان منتظری را که به در خیره شده نخواهم دید و سعی می کنم اینجور خودم را توجیه کنم که هیچ چشمی به راهم نخواهد ماند....

/ 3 نظر / 9 بازدید
رها

اما شايد ضرر نكنيد ... [لبخند]

بی تاب

ببین والس ادامه داره ......... اینم یه نمونه حتی والس در مقابل خوانندگان! تکه ی دیگری از پازل شاید...