ماه کامل

این شب ها زل می زنم به گردی درخشان ماه ...

بعد می گذارم جادوی روشنش تا عمق وجودم را روشن کند...

وقتی خیره می شوم به ماه انگار دوستی دیرین را دیده ام و مامنی یافته ام ...

ماه کامل انگار محرم رازم است...

حیف که نمی توانم خودم را در وسعتش گم کنم...

/ 1 نظر / 7 بازدید
شیدا

امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم سخن هجر به گوش من دیوانه چه خوانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم.