پنجره ها

داستان "پنجره" نوشته فهیمه رحیمی را دوم دبیرستان سر کلاس دینی خواندم.

همه داستان های او را سر کلاس خواندم چون دلم نمی خواست پول بالای کتاب هایی از این دست بدهم و مجبور بودم از دوستان قرض بگیرمشان.

حکایت پنجره های روبرو...

خانه ما ، اما پنجره ای رو به خیابان نداشت.

همه پنجره ها به حیاط بود یا پاسیو...

ولی خانه این روزهایم پر از پنجره است که رو به بیشماری پنجره دیگر باز می شود.

پنجره هایی که هیچ وقت کسی پشت آنها نیست.

چراغ های خانه ها خاموش و روشن می شوند و این نشان از حضور دارد.

اما هیچ وقت هیچ کس پشت پنجره نمی ایستد.

هیچ چشمی به اسمان نیست و هیچ نگاه منتظری...

من اما دقایقی را پشت پنجره ها می گذرانم .

خیره به مردمی که در ترافیک همیشگی بلوار توی ماشین ها حبس شده اند...

و گاهی کف اتاق می نشینم و چشم می دوزم به رنگ های غریب دم غروب و یا طلوع...

نگاهم اما سرگردان پنجره ها را می کاود..

سعی می کنم از طرح پرده ها حدس بزنم زندگی پشت آن دیوار ها چه رنگ و بویی دارد.

سال اسفناک 88 هر چه نداشت یک خوبی داشت و این بود که حضور مردمی که پشت پنجره دیده نمی شدند را بالای بام ها حس می کردم.

اما این روزها پنجره های بسته و خاک گرفته آن حضور را به خوابی بدل کرده اند.

/ 9 نظر / 11 بازدید
آدم

گر قوی ترین مرد دنیا هم باشی: از یک زن زاده شدی نیاز مندمحبت یک زن هستی نیاز به صدای یک زن داری نیاز به بوییدن یک زن داری نیاز به حس کردن یک زن داری نیاز به نوازش های زنانه داری نیاز به بوسه های زنانه داری نیازبه گرمای زنانه داری نیاز داری گاهی نوازش کنی مو های زنانه ای را نیاز داری در آغوشت بفشاری بدن زنانه ای را نیاز داری درآمیزی با بدن زنانه ای نیاز داری با سکوت حرف بزنی نیاز داری کنجکاوی هایت را با ...کردن ... ارضا کنی .... خدایا: اگر قوی ترین مرد دنیا هم باشم نیاز درکم با یک ... در من موج می زند نیاز یک ... در بَدنم موج میزند نیاز لبانم بر بَدن ... موج میزند

سایه ها

ذهنت رو خسته نکنن،پشت این دیوارها زندگی خاکستری است والا یک بار هم شده پشت پنجره می ایستادند..

ژولیت

من پنجره رو توی خونه خیلی دوست دارم. دوست دارم زیاد باشه و همینطور مقابلش هم پنجره های خونه های دیگه باشه. ولی متاسفانه خونمون این شکلی نیست و من کلی غصه میخورم. به جای منم پشت پنجره ها بایست و به حجم آدم ها و ماشین ها نگاه کن [ناراحت]

صبا

سلام.من پنجره فهیمه رحیمی را سر کلاس شیمی خوندم اول دبیرستان ،دو تایی با دوستم یادش بخیر.با این پستت من یاد خاطرات مدرسه افتادم و اون سالهای دبیرستان که اوج این کتابها بود ،ممنون به خاطر این پست ترنم عزیز[گل][گل]

سمیه-تهران نوشت

من هم یک بار به این موضوع فکر کردم بر اساس همین رمان که چرا پنجره خونمون روبروی هیچ خونه ای نیست و رو به حیابونه

نینا

خاکستری خاکیست که ترمال شده

آفرودیت

من عاشق پنجره های بدون پرده تو طبقات بالای برج هام! اگه یه روزی ساکن طبقه های بالای یه برج بشم پرده اویزون نخواهم کرد [قلب]

سميرا

پنجره ها رو دوست دارم ولي از پرده ها بيزارم. پرده ها زندگي رو ميدزدند، پنهان ميكنند.

نرگسیب

زندگی در قوطی کبریت... به کجا می خواستیم بریم که رسیدیم به این زندگی کبریتی؟![خنثی]