سال91

بی گذشته و بی آینده...

سال نود و یک من اینگونه شروع شد...

آنقدر عوض شده ام و متفاوت که حتی نمی دانم چی خوشحالم می کند...

خرق عادت  شاید...

هیچ کدام از کارهایی را که هرساله انجام می دادم نکردم...

یعنی اصلا یادم نمی امد که چه باید بکنم.!

انگار تازه متولد شده ام...

بیگانه ام با همه چیز...

/ 6 نظر / 3 بازدید
ژولیت

اینکه احساس تولد دوباره داری خیلی خوبه به نظر من. میتونی همه چی رو از نو بسازی

سعیده

منم اینجوریم امسال.چرا؟؟

عسل

انگار این سال نود برای همه همین قدر معجزه گر بوده...

نقش دل

آرزو دارم روزهایی که پیش رو داری آغاز روزهایی باشد که آرزو داری

صبا

سال نو مبارک.جالبه من حتی یادم نبود دعای تحویل سال بخونم[افسوس]سال خوبی پیش رو داشته باشی.[گل][گل]