ماه نامه

همانند ماه های پیش در چنین روزهایی به این نتیچه می رسم که جز در یک مورد به وجود هیچ مردی احتیاج ندارم و همین باعث می شود که به کوتاه کردن موهایم فکر کنم و حذف کفش های پاشنه بلند....

ولی متاسفانه همان یک مورد تمام برنامه ریزی هایم را بهم می ریزد ....

ماهی یک بار به مردها حسودیم می شود که اینچنین بی دغدغه اسیر خواهش تن نیستند و به راحتی حاجاتشان برآورده می شود...

این دو سه روز هم که بگذرد تا 3 هفته دیگر به هیچ مردی نیازی ندارم...

/ 2 نظر / 7 بازدید
زهره

سلام خوش بحالت راستش بهت حسودی می کنم. خوش باشی و همیشه شاد.[تایید]

عاشق

کوتاه کردن مو چه حس جالبی داره. مثه دل کندن میمونه و فک کنم در همه زن ها ثابته