اسباب کشی

سه سال پیش برای اولین بار از در این ساختمان وارد شدم و این ساختمان شد بخشی از زندگی من، جایی که به نوعی بهترین و بدترین روزهای زندگیم را در آن گذراندم. روزهای خوشی که شاد و پر انرژی بودم و روزهای تلخی که عصبی و ناامید بودم. توی این سه سال چند باری کار به انجا رسید که فکر کردم دیگر پا در آنجا نخواهم گذاشت، سال پیش وقتی وسایلم را جمع کردم و اخرین نگاه را به اتاقها انداختم، فکر کردم که آیا خاطرات خوبم از ذهنم پاک خواهند شد؟ امسال وقتی بعد از هفت ماه دوباره توی آن اتاق نشستم برایم مثل رویا بود حضور دوباره در آن فضا. امروز وقتی برای تخلیه شرکت رفتم ، در را که باز کردم همه وسایل را قبلا کارتن کرده بودند و حتی دیوار پوشها را جدا کرده بودند. فضا حس غریبی داشت. تمام گریه ها و خنده هایم مانند فیلم از جلوی نظرم عبور کرد. تاخیر دیوانه کننده کامیون باربری باعث می شد که تمام حس های این سه سال دوباره مرور شود. تمام حرص و جوش ها. تمام شادی ها، تمام غم ها، تمام هیجان ها، این فضا برایم حکم خانه را داشت، خانه ای که بانوی آن بودم، و حالا بی تاب بودم برای رفتن، برای شروع دوباره در فضایی جدید، بدون خاطره، بدون نقش قدیمی ، بدون دردهایی که پشت سر گذاشتیم. لحظه شماری می کردم برای دیدن دفتر جدید. کامیون که رسید انگار بال در آوردم. نبش قبر اجباری خاطرات را قطع شد و من دفتر یک فصل زندگیم را بستم. قبل از تمام شدن بارگیری جایم را با دیگری عوض کردم و به سوی فصل جدید راندم.

/ 7 نظر / 6 بازدید
فرشته

سلام بر بانویی در استانه فصل جدید(سرقت ادبیم به اندازه کافی تابلو هست یا توضیح میخواد )[نیشخند]خانم منزل نو همایون

امیدانه

افسوس که آنچه برده ام باختنی است بشناخته ها تمام نشناختنی است برداشته ام هر آنچه باید بگذاشت بگذاشته ام هر آنچه برداشتنی است ****** ************ *********** ********** *****

sara

حالا جای جدید خوبه؟

شکوفه

عزیزم تو چقد با احساس مینویسی البته گاهی هم مقتدرانه و منطقی شاعر میگه:کجا خوش است آنجا که دل خوش است . ان شالله هر جا هستی، توی هر خونه و اشیانه ای توی هر پست و مقامی توی هر لحظه ای از زندگی شاد باشی و سلامت. خانوم خیلی دوست دارم حس عجیبی دارم بهتون

گلاره

اخرین نگاه را به اتاقها انداختم... آخ که این آخرین نگاه به اتاق ها چقدر غم انگیزه و دلگیره...چقدر درد داره...[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته] نگرا نباشین...در محل جدید هم زندگی می کنین و خاطره سازی می کنین...اونجا هم روزی دفتر خاطرات میشه...[لبخند][گل]

امیدانه

***ساحل دلت را بخدا بسپار زیباترین قایق را برایت می فرستد***

گلاره

متوجه شدم... به هر حال آدم توی محل کارش هم زندگی و خاطره سازی میکنه...[لبخند]