خواب و خاطره

وقتی زمان می گذرد بعضی اتفاقات میشه مثل یک خواب شیرین...

یک رویای دلنشین...

خوب چرا فکر نکنم خواب های رویاییم یک اتفاق خوب بوده اند در زندگی؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
fafa

قالب قشنگیه.... فکر کن خاطره های خوب گاه حلاوتشون اونقدر زیاده که آدم دلش میخواد دوباره و صدباره بچشتشون