ساعت 11 شب یلدا 70 ثانیه به شکوه

ایران، زیبایی، شادی، سلامتی و صلح 

بیندیشیم.

هم‌افزایی یا سینرژی معمولاً اینگونه تعریف می‌شود: زمانی که دو یا چند عنصر، جریان یا عامل با هم همیاری و برهمکنش (تعامل) داشته باشند معمولاً اثری بوجود می‌آید. اگر این اثر از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه می‌توانستند بوجود آورند بیشتر شود در اینصورت پدیده هم‌افزایی رخ داده است. از قدیم گفته‌اند «همکاری نتیجه بهتری می‌دهد». آن نتیجه بهتر همین هم‌افزایی است. مقدار هم‌افزایی‌را می‌توان با محاسبه برآیند کار گروهی و از سوی دیگر محاسبه مجموع نتیجه کار تک تک افراد در حالت کار جدا و تکی و سپس کسر کردن نتیجه محاسبه اول از دوم بدست آورد.

سینرژی یا هم افزایی را می توان در طبیعت مشاهده کرد حرکات دسته جمعی و V شکل غاز های وحشی نمونه ی بارزی از سینرژی است یا مسابقات دوچرخه سواری تیمی که دوچرخه سواران هر تیم پشت سر هم در یک خط راست حرکت می کنند و مداوم جای نفر اول تعویض میشود تا شکافتن هوا در کل گروه انجام شود و بازده یا راندمان کل تیم با لا رود. • در ساده ترین توصیف می توان گفت که برآیند نیروی جمعی از جمع تک تک نیرو ها بیشتر است. • به این مفهوم که رابطه ی اجزا با یکدیگرجزئی جداگانه تلقی می شود.انرژی آزاد شده ازسوی افرادی که دارای روحیه ی تیمی هستند،انرژی کلی به نام سینرژی را ایجاد می کند. • جلوه هایی از نیروی جمعی را در همه جای طبیعت می توان یافت.برای مثال اگر دو گیاه را نزدیک هم بکارید،ریشه های آنها در هم می آمیزد و کیفیت خاک را بهبود می بخشد ودر پرتوی این تعاون و همبستگی هر دو بهتر رشد میکنند.یا وزنی که دو قطعه چوب تحمل میکنند بسیار بیشتر از مجموع وزنی است که هریک به تنهایی تاب می آورند.روحیه ی تیمی معادلات ریاضی را به هم می زند.به بیان دیگر در مبحث نیروی جمعی 1+1=3 یا بیشتر.

سینرژی از کلمه سینرژا یونانی به معنی تعاون است در معنی دیگر سینرژس آمده است و در فرهنگ های معتبر با تعاریف زیر آمده است :
1- تعامل دو یا بیشتر از افراد یا نیروها بطوریکه اثر ترکیبی حاصله بزرگتر از مقدار انرژی فرد آنها باشد .
2- تعاملی همکارانه بین مردم برای کمکی بدست آوردنی که کاملاً گروه با یکدیگر شود که حاصل آن اثر ترکیبی بیشتر می شود.
بطور کلی سینرژی در معانی امروزی و علم روانشناسی کاربردی به معنای تعاون و همکاری آمده است که این معنا به سایر علوم طبیعی و حتی فنی تسری پیدا نموده است که عمده ترین کاربردهای آنها در علوم فیزیک ،کامپیوتر ،‌الکترونیک و سایر علوم می باشد از آنجا که سینرژی هم نیروزایی را مطرح می کند هر جا در طبیعت که بحث انرژی مطرح می شود بی مناسبت نیست که این مقوله نیزجایی داشته باشد وچون درتمام جهان از کوچکترین ذرات تاعظیم ترین اجسام وهرچه درطبیعت است حاوی انرژی است می توان گفت سینرژی در تمام عالم و در کلیه علومی که قصد شناخت آنها را دارد ساری و جاری است .

گردهمی های شب یلدا بهانه خوبی است برای ارسال سینرژی

ساعت 11 شب یلدا 70 ثانیه به شکوه

ایران و تمام زیبایی ها بیندیشیم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سمیه

یلدات پساپس [نیشخند] مبارک

دوست

اميدوارم هر آرزويي داري به تمام معنا خوب و زيبا برات حقيقي بشه آمين هيچ وقت براي چيزي كه ميخواي دعا و درخواست نكن چون ميشه نياز فقط آرزوش كن درضمن هيچ وقت از كلمه نحس كاشكي استفاده نكن چون محاله انجام بشه فقط و فقط بگو اميدوارم اين اتفاق بيفته و يا بايد اين اتفاق بيفته موفق باشيد عزيز