یک سالگی

باور نمی کنم که یکسال است که درین وبلاگ می نویسم .

نوشته ها را مرور کردم و تاریخ هایشان را . یکسال و یک ماه ...

چقدر زود گذشت. وبلاگ دیگرم هشت سالی قدمت دارد ولی یکسالگی این یکی را باور نمی کنم ....

یادم هست که می خواستم بنویسم چرا ازدواج نکردم ؟

می خواستم از مشکلات تجرد بعد از سی بنویسم ؟

می خواستم زندگیم را مرور کنم تا ببینم چه شد که مسیر زندگیم اینگونه شد....

می خواستم ثبت کنم حضور تمام آنهایی را که امدند و رفتند و ردی برجای گذاشتند .

و توی این یکسال چقدر همه چیز عوض شد.

مستقل شدم. او را از زندگیم حذف کردم و دیگری پررنگ شد . پر رنگ تا جایی که تمام زندگیم رنگ و بویش را گرفت.

یکسالگی این وبلاگ را باور نمی کنم.

نکته غریب ماجرا نوشته هایم برای هر دو تایشان است. شاید سالی دیگر بگذرد و نتوانم تشخیص دهم کدام را برای کی نوشته بودم.

هرکدام متفاوت از دیگری و از سنخی مجزا ولی احساس من به انها یکسان است. خیلی خزنده و ارام یکی حذف شد و او جایش را گرفت.شاید واقعا ادم ها مهم نیستند و دل من خود برای خود می بافد و می دوزد. انها تنها مصداق دم دستی کسی هستند که باید باشد و نیست.

یک سال گذشته و  من چقدر نوشتم از ادم ها، از گذشته و از مشکلاتم و از شادی هایم حتی....؟ نمی دانم.

ثبت حضور مردانی که آمدند و رفتند که ناتمام است. تنها تا بیست سالگی را نوشتم. مشکلاتم ؟ شادی هایم ؟ شاید کاملتر باشند.

چقدر این وبلاگ هدفی را که برایش داشتم دنبال کرد. سعی کردم هدف را گم نکنم و به همین خاطر دلنوشت ها ورویاهایم را به جایی دیگر بردم و گذاشتم تا اینجا باشد برای ثبت حس های مجردی....

شاید در مقایسه با هشت سالگی آن دیگر وبلاگ ، اینجا هنوز برایم نو و تازه است ولی یکسال کم نیست برای حضور در این دنیای مجازی....

و من می دانم اینجا خواهم نوشت از تک تک ادم هایی که امدند و رفتند تا بدانم چرا ازدواج نکردم و  فلسفه وجودی این وبلاگ فراموش نشود.

/ 9 نظر / 7 بازدید
گلابتون

یک سالگی اش مبارک امیدوارم که به هدفت برسی [گل]

یهدا

[افسوس]

نازنین

یک سالگی وبلاگت مبارک ترنم جان،امیدوارم به موقعش همراه مناسبت رو پیدا کنی و از تاهل برامون بنویسی...

عسل

من هم یک سالگی اینجا را تبریک میگم ترنم جان... سالهای وبلاگ نویسی هم مثل سالهای عمرمان مثل برق می گذرند... چشم باز می کنی و می بینی چقدر زود گذشت... خیلی خوبه که جایی ثبت شده اند لحطاتمان... انگار آنها را دوبار زندگی می کنیم...

ژولیت

عزیزم مبارک باشه یک سالگی وبلاگت [گل][ماچ]

شیدا

تولد وبلاگت مبارک امیدوارم از شادیهات بنویسی

عروس خانم

تولدت یک سالگی وبلاگت مبارک وبلاگی که چون -البته به نظر من- از احساسات پاک و خاصانه ات می نویسی تولد یک سالگی اش واست خیلیمهمه خیلی به چشمت اومده امیدوارم آدم هایی وارد زندگی ات بشن که احساس تورو خدشه دار نکنند

صبا

سلام.تولدش مبارک.انشالله خبرای خوبی توش بنویسی .[گل]