حریم

من الان دلم می خواهد دوست داشته شوم و دوست بدارم مردی را که لایقش می دانم...

اینقدر این نیاز قوی است که دیگر ارزش ها برایم رنگ باخته اند....

برایم مهم نیست اگر زنی او را مال خود بداند. برایم مهم است که او مرا مال خود بداند و خود را مال من....

نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن عقل را به بند کشیده است...

می گفت و اشک می ریخت...

می دانم که در عمل در حریم هیچ زنی وارد نخواهد شد..

می دانم ولی ....

/ 5 نظر / 6 بازدید
زهرا

آخ دل امان از این دل امان از این دوست داشتن ها که عقل را سخره می گیرد و همه حساب کتاب های ذهن را می ریزاند بهم امیدوارم این نیاز در همه برآورده شه... اسمش روشه نیاززز پس طبیعه که باشه حس گرم محبت و در آغوش کشیده شدن... دیگر عقل چه کاره است؟؟؟ مگر اینکه خدا مرحمتی کند، وگرنه از دست عقلا کاری ساخته نیست

مرمر

آره بخدا کی میشه این تنهایی سر بیاد!! منم 30 سالمه بسه دیگه تنهایی! عشقولیم کی میاد؟؟؟؟؟

نوزاد

این حس در من هم خیلی قویه اما به قول باربارا دی آنجلیس باید چند وقتی روزه رابطه گرفت تا اون آدمش پیدا بشه

sani

الهی بمیرم[ناراحت][ناراحت] منم نیاز دارم اح بسه دیگه تنهایی خسته شدیم واقعا خواستمون خیلی زیاده که براآورده نمیشه؟

میلاد

توقعات بیش از حد دخترها و اوضاع بد اقتصادی باعث این مسئله شده[ناراحت] خوشبختی شمارو آرزو دارم ابجی[لبخند]