اخر هفته

به روزهای اخر یک هفته پر افت و خیز ماهانه نزدیک می شوم و هورمون ها و احساسات کم کم بار خود را می بندند و دوباره آرامش حکم فرما می شود.

زندگی اما با شلوغی های خود پیش می رود و من با تمام قوا جلو می روم ...

 

/ 4 نظر / 6 بازدید

[ساکت]

fafa

به به زنگی شیرین می شود...