حرفهایی فروخورده

توی آیپد که می خواهم وبلاگ بنویسم، یک صفحه سفید باز می شود و چند تا دکمه . نه عکس می توانم بگذارم و نه لینکی. پاراگراف و سر سطر نمی شناسد و همه را قطاری پشت هم ردیف می کند. یک وقتهایی که حرفها در گلو مانده می نویسم و بعدتر توی اب تاپ ویرایشش می کنم. یک وقتهایی حرفهایی هست که باید زیبا نوشته شوند، عکس می خواهند و نظم و ترتیب. لینک هایی به اینور و آنور، ولی لب تاب یا دور از دسترس است یا دور از روحم. حرفها می ماند و می ماند

/ 5 نظر / 9 بازدید
ulduz

در اولین گذر! و البته پس از خواندن تگ اهداف! و سپس تورقی... درود میفرستم بر شما بانو[گل][گل]

شکوفه

اگرچه ساکتم ولی پر حرفم ...

گلاره

یک وقتهایی حرفهایی هست که باید زیبا نوشته شوند، عکس می خواهند و نظم و ترتیب....[[پلک] من بریا همه ی پست هام این حساسیت رو دارم...همه ی پست هام حرف دلم هستن و براشون خیلی وقت میذارم...چون حرفایی هستند که باید زیبا نوشته شوند...[لبخند]

مجيد شفيعي

رو شيشه بنويسشون با نوك انگشت اشاره عكساشو بكش لينك هم بده ها كن و ببينشون و بگو ها كنن و بخونن تا نمونه و نمونه