خلا

یک جورایی افسار زندگیم از دستم خارج شده است و دست کسی افتاده که خوب می دونه چه جوری من را به راهی ببره که به نفع خودش باشد...

سرتق تر از این حرفهایم و تا منفعتی برایم هست تبعیتش می کنم . حتی اگر مادی نباشد این منفعت...

امروز سرکار نرفتم . معتاد شده ام به کار و این خوب نیست....

یک قسمت هایی از وجودم خالی شده که با کار پرش کرده ام ولی کاملا مثل چپاندن قطعه ناهمگون لگو است ....

دلم برای کلاس نقاشی تنگ شده ....

دلم برای کلاس منطق الطیر تنگ شده ....

دلم کلاس یوگا می خواهد....

دلم ول گشتن تو نگارخانه ها را می خواهد.....

قرار های دوستانه....

شام سبک خانه های گرم دوستان....

ولگردی های شبانه توی شهر ....

خلوت دعا های نیمه شب....

و از همه مهمتر مسئولیت هایم در خیریه....

و من تمام این ها را رها کردم به بهای بودن کنار تو ....

کنارت بودن پر از انرژیم می کند . وقتی بعد از 12 ساعت از شرکت می زنم بیرون سرحال وسبکم ولی نمی خواهم انرژیم به تو وابسته باشد....

نمی خواهم وابسته ات باشم . کنارت بودن را می پذیرم ولی وابسته بودن را نه....

اما خبیثانه دلم می خواهد تو وابسته ام باشی...

جای خالی من را حس کنی و قدر بدانی حضورم را....

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
سفیدبرفی

چقدر خوب که نمیخوای وابسته باشی ... راستش یه کمی خودخواهانه است بخوای اون وابسته باشه (ناراحت نشی گفتم خودخواهانه ،خودمم همینطوریم اما در کنارش کمی هم وابسته ) امیدوارم بتونی دوباره برنامه ها و کلاسهای دلخواهت رو دنبال کنی و این احساس خلا از بین بره ... منم دلم برای نقاشی تنگ شده ،خیلی ...[لبخند]

عروس خانم

نمی دانم تو اینقدر شبیه منی یامن شبیه تو

دل آرام

سلام به نظر من همه ما توی زندگی دوست داریم که وابسته نباشیم و طرف مقابل وابسته و شیفته ما و این خاصیت آدمی است و بدون هیچ ترسی میگویم چقدر شیرین و گواراست این حس[قلب]