مصائب یک وبلاگ نویس

کلماتی که من می نویسم همان کلماتی است که شما می خوانید ولی مفهومی که من می خواهم از طریق این کلمات بیان کنم الزاما همان چیزی نیست که شما برداشت می کنید و سالهاست که گفته اند هرکسی از ظن خود شد یار من و برای بار چندم اعلام می کنم که اینجا برای دل خودم می نویسم ، دلی که می خواهد حس هایش را با دیگران شریک باشد حتی اگر نفهمندشً

/ 5 نظر / 5 بازدید
ایمان

میشه شفاف تر لُدفن

رهـــا

همینطور است. هرکسی در وبلاگش برای دل خودش مینویسد. مینویسد که نوشته باشد و ثبت کند. مینویسد تا بتواند با نوشتن حس اش را انتقال دهد. ما هم فقط میتوانیم بخوانیم. ولی نمیتوانیم قضاوت کنیم. نمیتوانیم چون تنها با خواندن چند خط نمیتوانیم خود را جای نویسنده بگذاریم؛ نمیتواینم درک کنیم در گذشته چه به او گذشته( خوب یا بد) . حالا توی چه شرایطی است. از آینده هم که بیخبریم. ما فقط میتواینم بخوانیم، و از قلم نویسنده لذت ببریم.

شهرام

من هم که در آن پست مخصوص همین را گفتم.نظر نظر ماست و ممکن است اشتباه باشد. شما به خود نگیر.

شهرام

سطرهایی از یک کتاب(15): http://axgig.com/images/02845260974629519617.jpg

نینا

تو بنویس چیکار داری کی چی میگه .حالا برداشتها متفاوته تو میتونی تو اونها هم نکاتی پیدا کنی دوست جان