حرفها

چندتا مطلب هست که دلم می خواهد درباره اش بنویسم، تعدادش کم است ، چند شب پیش به این فکر می کردم که چند وقت است هیچ جمله ای نشنیده ام که ذهنم را به چالش بکشد،مطالبی که درگیرم کند کم نبودند ولی بیشتر عملی بودند و شخصی و به همین خاطر حرفی ندارم که بتوانم آن را با شما شریک شوم به جز همان یکی دوتایی که از قبل مانده، نمی دانم خوب است یا بد، اینکه حرفی برای گفتن نداشته باشی ...

/ 3 نظر / 7 بازدید
پرستو

خیلی دوست دارم جای تو بودم نه برای زیارت کلا....

محمود

من با فهمیدن این داستان واقعی سه ماه از حرف افتاده ام زمانيكه روز ۱۳ فروردين شهريار چهله ساله دختر مورد علاقه‌اش كه سالها انتظار ازدواج با وي را مي‌كشيد در باغي در حال بازي كردن با فرزندش ديد اين ابيات را سروده است : يار و همسر نگرفتم كه گرو بود سرم تو شدي مادر و من با همه پيري پسرم تو جگر گوشه هم از شير بريدي و هنوز من بيچاره همان عاشق خونين جگرم خون دل ميخورم و چشم نظر‌بازم جام جرمم اينست كه صاحبدل و صاحب‌نظرم من كه با عشق نراندم به جواني‌ هوسي هوس عشق و جواني است به پيرانه‌سرم پدرت گوهر خود تا به زر و سيم فروخت پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم ‌ عشق و آزادگي و حسن و جواني و هنر

محمود

عجبا هيچ نيرزيد كه بي سيم و زرم هنرم كاش گرهبند زر و سيمم بود كه ببازار تو كاري نگشود از هنرم سيزده را همه عالم بدر امروز از شهر من خود آن سيزدهم كز همه عالم‌ بدرم تا بديوار و درش تازه كنم عهد قديم گاهي از كوچه معشوقه خود ميگذرم تو از آن دگري، رو كه مرا ياد تو بس خود تو داني كه من ازكان جهان‌ دگرم از شكار دگران چشم و دلي دارم سير شيرم و جوي شغالان نبود آبخورم خون دل موج زند در جگرم چون ياقوت شهريارا چه كنم لعلم و والا گهرم داستان عشق را از عاشقان باید سوال کرد