راز دل

یک ماه از اولین ملاقات گذشته...

هفته ای یکی دوتا پیامک فرستادم و زنگ زده و صحبت کرده ایم.

بهانه کار است کماکان...

دوستی گفت خجالت نمی کشید تو این سن و سال هنوز پی بهانه هستید برای ارتباط؟

راست می گفت ولی هنوز ما برای هم دوستان قدیمی هستیم و حریمی نوستالژیک بینمان است.

نمی دانم کی راز دل فاش خواهد شد؟

رازی که نیست چون برای هردویمان همه چیز عیان است.

اما هنوز در قالب گفتار نیامده است.

/ 53 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
...امید

نه خورشید و نه ماه ! روزگار من با گردش نگاه تو می چرخد …

...امید

نباشی ... دلم که هیچ ... دنیا هم تنگ میشود ... [قلب]

...امید

نباشی ... دلم که هیچ ... دنیا هم تنگ میشود ... [قلب]

...امید

زندگی زیباست … یعنی از همان روز که تو تمام زندگی ام شدی …

...امید

زندگی زیباست … یعنی از همان روز که تو تمام زندگی ام شدی …

...امید

زندگی زیباست … یعنی از همان روز که تو تمام زندگی ام شدی …

...امید

زندگی زیباست … یعنی از همان روز که تو تمام زندگی ام شدی …

...امید

زندگی زیباست … یعنی از همان روز که تو تمام زندگی ام شدی …

...امید

حکایت بارانی بی امان است … این گونه من دوستت می دارم … بند نمی آید ! [خجالت]

...امید

حکایت بارانی بی امان است … این گونه من دوستت می دارم … بند نمی آید ! [خجالت]