خدا

این روزها فکر می کنم چه خوب است که به خدایی اعتقاد دارم.

خدایی که می تواند معجزه کند

خدایی که وقتی دستمان از همه جا کوتاه است دستش را می گیریم و دلمان به امید روشن می شود

خدایی که شاید ما صلاح نداند به خواسته هایمان برسیم ولی همینکه خواسته هایمان را به او می سپاریم دلمان آرام می گیرد

، بعد که زمان گذشت و التهابمان کم شد شکرش می گوییم که به تدبیر خودش کارها را پیش برد

این روزها وسط بی تابی هایم یادم میفتد که خدایی هست که می توانم ازش کمک بگیرم ، بخواهم درست ترین ها را پیش رویم بگذارد

/ 4 نظر / 5 بازدید
امير خان

بذار یه چیزیو بهت بگم رفیق، امید چیز خطرناكیه، امید میتونه یه آدمو دیونه كنه. The Shawshank Redemption-1994

یاس

امید خیلی خوبه ، اونم امید به خدا . کمکت میکنه ، مطمئن باش . من به این طرز تفکر رسیدم که بهت میگم .

نینا

و خدایی که در این نزدیکیهاست

بهار

یادخدابه قلب آرامش وامیدمیده حتی اگه حاجت انسان برآورده نشه امابااون امیدمیشه زندگی کرد خودش گفته فاذکرونی اذکرکم یادش کنیم که بایادش به آرامش برسیم