کی هستی؟

موقع خاله بازی همیشه تعیین نقش داشتیم.

می خواهی خاله باشی یا مامان؟

می خواهی مامان باشی یا بچه؟

نقش پدر هم نصیب یک نخودی می شد آن روزگار...

حالا سالها از آن روزگاران گذشته اما هنوز این سئوالها وجود دارند.

در هر لحظه  و هر موقعیت باید نقش خود را انتخاب کنیم. پایه و اساس نظریه نقش های جامعه شناسی هم همین است و انسان در طول زمان حیات خود از نقشی به نقش دیگر سیر می کند و گاه همزمان چند نقش را باهم ایفا می کند.

مانند نقش مادر، همسر و کارمند...

اما در کسب و کار این روزها ذهنم درگیر این است که می خواهی وزیر باشی یا تاجر

وزیر مشاور است و راهنما

تاجر اما خود صاحب کسب و کار است و سرمایه

رویکردم همیشه مشاور بوده ولی توان تاجر بودن را هم دارم.

البته شجاعتش را نه

خصوصیاتم با وزارت می خواند و نیازم به تجارت است.

کاش همیشه سئوال های به راحتی خاله بازی های کودکانه جواب می گرفت.

/ 4 نظر / 6 بازدید
زهراسادات

آره والا کاش مثل بچگی هامون حق انتخاب نقش داشتیم و به همون راحتی حق تعویض

شبنم

پس کی می خواهی یک ناجر موفق بشی؟من که کلی منتظرم

شهرام

بچه که بودیم آرزو داشتیم تا زودتر به راهنمایی برویم از شرمشق نوشتن راحت بشیم.به راهنمایی که رسیدیم خواسته مان این شد که هر چه زودتر به سوم برویم و حتی سیبیلهایمان تیره تر و پرپشت تر بشود تا بتوانیم از غرزدنهای مدیر و ناظم راحت شویم و سرمان را کچل نکنیم.از آن هم گذشتیم و دغدغه جدیدی برای خودمان درست کردیم.کنکور!کنکور را هم پشت سر گذاشتیم و در حین تحصیل دغدغه جدیدمان رفتن به مقطع بالاتر شد. آن هم گذشت و دغدغه بعدی سربازی شد.آن هم گذشت و مشکل بزرگتری با نام بیکاری خودش را نشان داد. آن هم حل شد و مشغولیت ذهنی جدید مکفی نبودن حقوق و همزمان با آن دغدغه های بزرگتری در حال نمود هستند که با افزایش سن بز وسعت و عمق آنها افزوده می شود

نینا

ما نقشها رو خوب بازی میکنیم تو خود نقش قرار بگیریم بلد نیستیم بازی کنیم