زیارت

نمی دانم آیا در شلوغی این روزها خلوتی در گوشه ای از حرمت خواهم یافت؟

پناه می برم به کنجی از حرمت شاید دری باشد به دنیایی اصیل تر از این خراب آباد.

دنیایی که راهش از خلوت دل است و عمق وجود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
رهگذر

درها همیشه در شلوغی ها باز هستند و پرتعداد حس کن در یک حریم پرازدحام از چند در می توان داخل شد یک میلیون انسان یک میلیون در که می توان به خلوت رسید دنیایی نه دنیاهایی که راهشان از خلوت دل است و از عمق وجود خوشحالم که لختی میهمان ناخوانده دنیای حرف هایت بودم و نوشته هایت را در این فرصت لحظه ای که مال من نبود خواندم اصلا نمی دانم به چه بهانه و نشانه ای آمده بودم بدرود