/ 4 نظر / 5 بازدید
واتو

والا چی بگم شاید برای من روزی باشد که در هنگام خواب و تمام شدن ان روز احساس رضایت فردی از خودم و موقعیتم من رو شادمان از خودم به زیر پتو بکشد و بگویم کاش فردا هم مثل امروزم باشد

تو تاصدسال دیکه هم جفت نمیشی تا وقتی که شعارت اینه که تنهایی بهتر از بودن کنار کسی است که بینتان یه دنیا فاصله اس هنر اینه بتونی فاصله ها رو کم کنی وبسازی

ژولیت

کامنتها تائیدی شده؟

سپیده

رمز؟