تعطیل نوشت

فنگ شویی خانه من این است یک طرف ً اینترنت و اب دارد و یک طرف کتاب و اتش! تازگی ها کشف کرده ام یکیدیگر از لذت های زندگی فوت کردن به کاسه بادام زمینی برای جداشدن پوست هاست ان هم از پنجره طبقات بالا!حاضرم این تعطیلات دو روز دیگر ادامه پیدا می کرد.به هر حال من چهار شنبه سر کار بودم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ahoo

"تازگی ها کشف کرده ام یکیدیگر از لذت های زندگی فوت کردن به کاسه بادام زمینی برای جداشدن پوست هاست ان هم از پنجره طبقات بالا!" کاملا احساست میکنم. هر وقت به وبت سری میزنم احساس اشنایی با تو دارم. با تمام غم ها و فلسفه های سختت یک چیز بزرگی در عمق وجودت داری که در کل تو را به سوی کمال و سعادت میبرد. [گل]