برگ ها

از روزی که این (×) مطلب را که خواندم به برگهای پاییزی فکر می کنم.

هیچ وقت از خرد کردنشان زیر پا لذت نبردم حتی طوری قدم برمی دارم که برگها زیر پایم له نشوند . 

زیر باد و باران تنگ پریشب درختی  کهنسال بزرگترین برگ خشک عمرم را در دستانم نشاند برگ بزگی به اندازه دو کف دست من.

خشک نبود اما انگار دیگر انگیزه ای برای ایستادگی در مقابل باد نداشت . ارام و رها از شاخه جدا شده بود و در دامن من فرود امد.

مسیری نه چندان کوتاه را باهم طی کردیم.

دم جوی پر آبی به دست آب سپردمش.

حس می کردم برگی که روزگاری در اوج بود نباید اینچنین زیر پا خوار و خفیف می شد.

برگهای فرو افتاده پاییزی غمگینم می کنند.

/ 5 نظر / 6 بازدید
سمیه-تهران نوشت

چه جالب من هم همینطورم اصلا برگ ها رو زیر پا له نمی کنم از صدای خش خش زیر پام اصلا لذت نمی برم و میگم اون برگ هم احساس داره و گناه داره بخوام با له کردنش کیف کنم

شیدا

فقط دوست دارم بدونی منم اینجا با تو هستم .دورم اما کنارت و به یادتم و با نوشته هات لحظه های پاییزیم رو می گذرونم و کاش تو هم مهمان یک فنجون داغ قهوه در کنارم بودی شاید اینطوری از پشت پنجره مه گرفته دفترم نمای نارنجی بهار خزان دیده رو با هم با بخار ملایم روی فنجون قهوه می گذروندیم. دلم تلاطم عجیبی داره انگار طوفان زیروروش کرده خدا کنه دل تو عین دریای جنوب آروم و طلایی باشه .آخه وقتی یک سفر به قشم رفتم دیدم انگار اکلیل ریخته بودن رو ساحل و دریا مثل نوزادی در آغوش مادر آرام آرام خوابیه بود. بنفشه ای خوشرنگ دمیده بود در آغوش کوه از دل سنگ به کوه گفتم شعرت خوش است و تازه و تر وگر درست بخواهی من از تو شاعر تر که شعرت از دل سنگ است و شعرم از دل تنگ

شیدا

این شهر رو خودم گفتم و تقدیم به تو می کنم بیا بیا که لحظه ،لحظه پرواز است بیا که اوج نگاهم ،سکوی پرواز است بیا که تنها یک تبسم تو بسان لاله های کوهسار تن ناز است کاتب قصه عاشقانه تو همین دل تب دار پرآواز است نخواند کسی کتاب سرگذشتم را بیا که این صفحات با تو دمساز است

محمود

آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست حال صورت این چنین و حال معنی خود مپرس روح مست و عقل مست و خاک مست اسرار مست رو تو جباری رها کن خاک شو تا بنگری ذره ذره خاک را از خالق جبار مست تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند مدتی پنهان شدست از دیده مکار مست گر تو را کوبی رسد از رفتن مستان مرنج با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست بعضی وقت ها مثل یک دانه گندم اگر شجاعت داشته باشیم بریم در دل خاک صد دانه گندم میشیم مستی محمود هنوز به مستی ذره ذرات خاک نرسیده....... بعضی وقت ها هجران برگ از نور افتاب قشنگ...... تا...

سمیه

پس من چرا از صدای خش خش برگها این همه لذت میبرم[شیطان]