موی کوتاه و عشق دختر ترسا

وسط کلاس منطق الطیر متوجه شدم نه دختر ترسا برایم مهم است و نه شیخ توبه کرده و فقط به ارایشگاه و زمانی فکر می کنم که باید جور کنم تا از شر موهای بلندم خلاص شوم ...

ولی چرا باید از شرشان خلاص شوم ؟ صادقانه بگویم که می دانم دلیل اصلیش گرما نیست . هویتی جدید؟ شاید ...

تازگی ها که شکست عشقی هم در کار نبوده که دلم نخواهد زنانگیم را انکار کنم ولی می دانم که باز هم دلیل اصلی وسوسه برای ماشین کردن این گیسوی افشان همین است .

نمی خواهم جلوه ای از زنانگی در ظاهرم باشد. چرا؟ باید بفهمم.

تجربه اش را سالها داشته ام ولی آیا این بار هم همانطور خواهد بود.

پروسه رشد مجددشان طاقت فرسا است ولی قابل تحمل است.

و در کل کوتاه کردن مو چیزی نیست که به خاطرش داستان شیخ صنعان و دختر ترسا را از دست بدهم و اینهمه برایش صغرا و کبری بچینم...

کوتاهشان خواهم کرد به شرطی که قول دهم زنانگیم را انکار نکنم....

/ 3 نظر / 73 بازدید
فرید

من عاشق خانمهایی هستم که موهاشون کوتاهه لطفا موهاتون رو مدل آلمانی کوتاه کنید یکبار فقط به خاطر من

فرید

من از خانم هایی که موهاشون کوتاهه خیلی خوشم میاد خیلی هم دوست دارم خودم مو کوتاه کنم مخصوصا با ماشین موزر دور موها رو آلمانی بزنم این حس از دوره نوجونی در من به وجود اومده البته یه کمی تو این زمینه سر رشته دارم و چند تا مو رو هم این مدلی زدم وقتی مو کوتاه میکنم خیلی لذت میبرم امیدوارم شما هم حس من باشید.

فرید

باسلام من از شما عذر میخوام به خاطر اینکه فکر کردم با جمله چه کمکی میتونم بهت بکنم حس منو مسخره کردید خواهش میکنم عذر خواهی منو بپذیرید