حال و آینده

می دانم که مانند بسیاری از دختران دلم نمی خواهد توی یک رابطه باشم به صرف اینکه تنها نمانم...

می دانم که نمی خواهم به قیمت شکستن دل دختری دیگر ، کسی را که دوست دارم در کنار داشته باشم ، البته اگر آن دختر قبل از من درکنارش بوده است...

می دانم با اینکه تمایل زیادی به جمع کردن کلکسیونی از‌ مردان موفق در زندگیم دارم ولی نمی خواهم تنها به عنوان زیبارویی در اطراف او در کنارش باشم ، زیبارویی که حسادت جنسی همکاران و رقبایش را برانگیزد ولی فقط اعتبار جذابیت اوست....

می دانم که نمی خواهم با حذف عشق از زندگیم به انسانی تلخ و بدبین تبدیل شوم ...

ولی نمی دانم چه می خواهم....

/ 1 نظر / 9 بازدید
بی تاب

مطلع و مقطع عالی... وسط اش را ... نمی دانم بی بند ساختار حس ات تمام رسید این یعنی ... زبانت با دلت غربیه نیست...