این کجا و آن کجا

یک کیلو خیار

یک کیلو گوجه

یک کیلو آلبالو

یک کیلو شلیل

با کیفیت خوب از چرخی های میدان خزانه خریدم رویهم شد 15 هزارتومان!

.....

سه تا دونه آلو قرمز از حاجی ارزونی قیطریه خریدم 4500 تومان!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
فینیکس

پیازم میخریدی دیگه...ای بابا

آذرمی دخت

چه کاری بود خوب . می رفتی از همون جا می خریدی