باران

کاش باران بیاید...

بارانی آهسته و پیوسته...

بارانی که بشود زیر آن قدم زد...

بارانی پاک

نه سرشار از اسید و دوده...

بارانی به لطافت شبنم ها

/ 4 نظر / 3 بازدید
عمو

دلمان لك زده براي يك باران و برف درست و حسابي

فینیکس

دوش بگیرید..هه

دوست

سلام در یکی از پست هایی که در مورد مدرسه سهیل گذاشته بودید، خواستم بپرسم شما در چه سالی اون مدرسه بودید؟ مادرم از سال 60 تا 67 اون مدرسه تدریس میکردن، اون زمان خانم فاضلیان بودن

مجيد شفيعي

بارا به لطافت شبنم يعني قدم زدن در ارتفاع بالاي 3000 متر در ابري كه آب را براي سرزميني خشك حمل ميكند و در راهش زمين و زمان را مترنم به شبنم ميكند و گاهي چشمك ميزند بعدش فرياد كاش در راهش قرار دهيم تن و جان را [لبخند]