من کار من

تخصص من تدوین هویت سازمانی است.

برای سازمان ها و برندها شخصیتی مطابق استراتژی هایشان در نظر می گیریم و مطابق آن هویت رفتاری و بصری و کلامی سازمان را شکل می دهیم.

امروز وقتی با بی تفاوتی جملات مثبت روزانه را تکرار می کردم متوجه شدم که این جملات دقیقا کارکردی مشابه سند ارزشهای سازمان دارند.سندی که وقتی تدوین می شود هویت سازمانی شکل می گیرد.

و امروز متوجه شدم که می توانم از تجربه های کاری در راستای خود شناسی و خودسازی استفاده های بسیاری کنم همانطور که تاکنون از تجارب روانشناسیم در تدوین اسناد سازمان بسیار استفاده کرده ام.

/ 2 نظر / 6 بازدید
عمه

سلام.خداقوت[گل]