درختان عجول

درختان کوچک غرق شکوفه اند.

درختان بزرگتر اما انگار هنوز خواب هستند.

شاید درخت ها هم مثل آدم بزرگ ها و بچه ها هستند.

بچه ها شوق بهار دارند و زودتر رخت عید برتن می کنند

بزرگتر ها اما، سر دل سیری  و از سر تکلیف مجبورند لباس زمستانی را کنار بگذارند و لباس های بهاری بر تن کنند.

درخت های بزرگ هم مثل ما آدم بزرگ ها هنوز انگار سرمای زمستان را در استخوان دارند و رخوت خواب زمستانی در سر ...

اما چه شادند درخت های پرشکوفه...

شاد و پر انرژی...

دیدنشان ناخودآگاه لبخند به لب می نشاند مثل همان کودکان بازیگوش با لباس نوی عید...

/ 5 نظر / 4 بازدید
فینیکس

این نفاشی سیم خاردار هایی که روشون گل درآوردن اثر خودته...خیلی طبیعیه

سارا

سلام بهارخیلی قشنگه امیدوارم شما هم همیشه شادوپرانرژی باشید درست مثل شکوفه های بهاری!!

جولیت

می بینم که داری غیر مستقیم به بهار خوش آمد میگی [چشمک] باعث خوشحالیه [بغل]

باران

چه تشبیه زیبایی [دست]