روز عرفه

روز عرفه

روز استجابت دعا

از صبح به این فکر می کنم که چه دعایی بکنم تا استجابت شود

گدچه معتقدم استجابت دعا به شرط و شروطی است که باید رعایت شود.

اما نشستم و دلم را گذاشته ام جلویم و می پرسم 

چه باید بخواهم؟

بخواهم که آبهای ریخته به ظرف بازگردند؟

بخواهم که از شر این دلتنگی خلاص شوم؟

بخواهم که انتقامم را بگیرند تا دلم خنک شود؟

هیچ کدام آنقدر بزرگ نیست که لایق دعای چنین روزی باشد.

فقط می خواهم شاد و سرزنده باشم...

حتما خودش می داند چگونه اینکار را بکند ...

از راهی بهتر از هر آنچا به ذهن من می رسد.

من برای دنیایی شاد و رنگی دعا می کنم شاید دل من هم به واسطه شادی دل بقیه باز شود

/ 1 نظر / 14 بازدید
جولیت

کاش برای منم دعا میکردی ترنم [گل]