شلوغی های روزمره

کارهای شرکت اول

کارهای شرکت دوم

هماهنگی های انجمن

هماهنگی های خیریه

گزارش روزانه و درد دل با یار دبستانی

گزارش و دردل با یار صمیمی

یک کامپیوتر ویروسی که هی باید از اپل به ویندوز و از ویندوز به اپل کوچ کنم.

بعد این وسط گوش دادن به در دل های خواهرم

بعد فضولی که دوستای مجازی کی چیکار می کنه ؟

این وسط یک فکری که میره و میاد و تصمیمی که باید تا اخر شب عملی بشه و جوجه ای که قبل از آخر پاییز تکلیفش باید روشن بشه ...

و تمام اتفاق های این چند وقت....

/ 3 نظر / 3 بازدید
رهـــا

چه یار دبستانی خوبی که هر روز برای شنیدن گزارشات روزانه وقت دارد. البته من خودم هم یار دبستانی کسی هستم که هر روز گزارشاتش را با کمالِ میل میشنوم. ولی خودم چنین یاری ندارم، چه دبستانی چه غیر دبستانی!

شیدا

سلام عزیزم من فقط خواستم حالت رو بپرسم ازت خبری نبود دلنگران شدم که اتفاقی نیفتاده باشه . خدا رو شکر که معلوم شد حالت خوب و کلی سر مشغولی داری