مامان

عجله دارم و فکرم درگیر هزارجا است، سریع قدم برمی دارم و مسیر را توی ذهنم مرور می کنم تا سریعترین راه را بیابم، در مدرسه ای باز می شود و می مانم در میان صدها دخترک کوچک پرهیاهو. فریادها و شر و شورشان فضا راپر می کند و ناگهان دخترکیبا تمام وجود فریاد شادی می کشد: مااامان. درجا خشکم می زند، قلبم فرو می ریزد، سست می شوم. او می توانست دختر من باشد. به زحمت خودم را کنار دیوار می کشم و محو این جماعت پرشور می شوم و دلم برای دختر نداشته ام تنگ می شود.روز مادر همانقدر که برای بی مادران سخت است ، برای زنان بی فرزند هم دلتنگ کننده است.

/ 4 نظر / 32 بازدید
گل دختر

سلام...لینک شدی منم بلینک

همکار من چهل و چهار سالش امسال نامزد کرد تازه. نگران نباش بخت تو هم باز میشه. فقط تعجب می کنم از این که واقعا یک دختر تو این سن و سال وجود داره؟ که زن نشده باشه . چه طور ممکنه

گلاره

مردمی که دارم می بینم،اگه در زمان حضرت مریم(س) بودند،هزار جور انگ و تهمت بهش می زدند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![تعجب][نگران][دلشکسته] خوش به حال حضرت مریم که دراین دوره و زمانه زندگی نکرد...[خنثی]

گلاره

آره...ولی اگه الان بود خیلی بیشتر بهش گیر میدادن!!! شاید سنگسارش می کردن! ...[عینک] که چطور ممکنه مجرد مونده باشه و هنوز دختر باشه؟!؟!؟!؟!؟!؟! حتی بعد از تولد مسیح! ...