شکر

شب خوبی بود، هرچند که در بحث و گفت دوستان وارد نشدم و نقد فیلم ماهی و گربه ام را هنوز برایشان نگفته ام ولی هنوز بعد از یک ماه که از دیدن این فیلم می گذرد هربار یکی بحثی و حرفی جدید در موردش دارد، شب خوبی بود هرچند که در میان گپ و گفت جدی دوستان مثل بچه های آخر کلاس یواشکی چیز می خوردم و یا با بغل دستیم شیطنت می کردم، شب خوبی بود، هرچند که کمی قبل ترش باز هم با دوستانی دیگر غم آدم هایی را خورده بودیم که به جرم دانستن و زیادی دانستن مهجور مانده اند در این جامعه ، ولی آنچه امشب را خوب کرد همین ها بود ، همین که هر دو گروه آدم هایی بودند که دغدغه هایمان مشترک بود و دیدگاه هایمان شبیه به هم و در کنارشان بودن غنیمت بود. هرچه بود شب خوبی بود. شکر

/ 0 نظر / 7 بازدید