چرا ازدواج نکردم؟(1)

شاید اولین بار دوازده سالم بود که با مفهوم رابطه دختر و پسر آشنا شدم و اونهم زمانی بود که خواهر بزرگترم و دختر عمه های جوانم تشخیص دادند می توانند به من اعتماد کنند و جلوی من شیطنت کنند و همین باعث شد که بفهمم دوستی دختر و پسر دنیای پر رمز و راز و پیچیده ای است که باید از نظر بزرگتر ها پنهان بماند...

و بعد از مدتی متوجه شدم که خودم هم مورد توجه پسران قرار می گیرم و نگاه های آنان حس دیگری دارد...

کم کم تک و تک توی خلوت و افکار تنهاییم پر رنگ شدند و به آنها فکر می کردم و برای آینده در کنارشان نقشه می کشیدم و اگرچه هیچ وقت این روابط از ذهنم پا فراتر نگذاشت ولی همه آنها به نوعی انگیزه ای شدند برای اینکه بیشتر تلاش کنم و انسان موفقی شوم ...

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
نازنین

به نظر من ازدواج تو کشور ما یا خیلی مهم تلقی میشه یا طوری باهاش بر خورد میشه انگار یه امریه که باید برای همه اتفاق بیفته اما به نظر من اینطور نیست.میشه منطقی تر بود و وقتی این کارو کرد که طرفتو پیدا کرده باشی.

وحید

دوست داشتم دلایل ازدواج نکردنت رو بدونم . البته اگه دوست داشتی ؟ تا بتونم بهتر باهات مکاتبه کنم.