زمان

خشمگینم

از دست خودم

از دست دیگران

مثل یک بمب اماده انفجارم

همین فلج کرده است

جالب است که اینهمه انرزی به جای اینکه تحرکم را بیشتر کند مثل وزنه به پایم بسته شده و سنگینم کرده است.

انگار ۲۰۰ کیلو وزن دارم

سنگینی حرف های ناگفته

سنگینی دلخوری های مطرح نشده

سنگینی فریادهای در گلو مانده

فقط زمان کمک می کند....

/ 7 نظر / 6 بازدید
نفس

ولی انگار گاه گذشت زمان چیزی را حل نمی کند. که هیچ بدتر به شخصیت و شعورمان آسیب می زند...... گاه باید مهر سکوت را از لب بر داشت... حرف های نگفته را زد... فریاد های در گلو مانده را فریاد زد.... و احساس رنجش و آزردگی را بیان کرد.... کاری که این مدت چند ماه من کردم و گرچه برایم سخت بود اما اندکی آرام تر تر و سبک تر شدم..... ترنم جان.. سالها زندگی به من آموخته که گاه باید بی خیال قضاوت ها شد و احساسات را با بیان آن آرام تر کرد و گر نه ما را از درون می خورد و نابود می کند.و.....

عمه

عزیزم آروم باش شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب من بودم و جویبار و بیداری آب وین جمله مرا به خامشی می گفتند کاین لحظه ی ناب زندگی را دریاب شفیعی کدکنی

نینا

بازگو کن حتی تو نوشته

007

با کمال معذرت میخوام بگم چیزی به عنوان عقل درست در وجود نویسنده این وبلاگ وجود نداره و طرز فکرش هیچ فرقی با طرز تفکر عوام نداره (هر چند زیبا بنویسه یا چند تا دکترا داشته باشه) محتوای وبلاگ خبر از برخورد اشتباه با مسایل زندگی داره و ذهنیت نادرست نتایج نادرست داره یعنی یک زندگی پر رنج ... البته این نوع طرز فکر در بین دختران شایع هست به همین دلیل هم بیشتر افسردگی ها و روان پریشی ها مربوط به زنهاست البته عوامل دیگه هم دخیل هستن انگیزه من از طرح این مطالب متوجه ساختن ذهن شما به ریشه مشکل شما داره نه هیچ چیز دیگری به امید پیروزی و شادی شما و توقف سوگنامه بعد از 30

باز خوبه دلمون خوشه به همين كه گذشت زمان خيلی چيزا رو كمرنگ ميكنه..