بدرود

یکی گفت دوشنبه عید است و یکی گفت سه شنبه

تک و توکی هم چهارشنبه...

رمضان من همان هفته پیش تمام شده بود..

فرقش هم با بقیه رمضان های عمرم این بود که من آدم دیگری بودم پس تجربه هایم متفاوت بود...

/ 0 نظر / 6 بازدید