رستم ، سهراب

چندی پیش داستان رستم و سهراب را گوش می دادم.

باور دارم که اسطوره ها تبلور دنیای درون ما هستند و هر کدام نشانگر واقعیتی از زندگی.

رستم مرد بزرگی بود و هنوز از او به عنوان قهرمان ایران زمین یاد می شود اما پسر کشی  اش گناهی نابخشودنی است. 

باید بیشتر در موردش بخوانم که چگونه بعد از چنین غمی کمر راست کرد و دوباره رستم شد.

اشتباهاتش در مواجهه با سهراب کم نبود. سالها از او بی خبر ماند و وقتی او را دید بهش دروغ گفت و کلک زد.

حالا از دیدگاه های مختلفی مثل این میشه به قضیه نگاه کرد.

اما باید بیشتر بخوانم تا بدانم چگونه با عذاب وجدان و پشیمانی کنار امد و این دو مانع پیشرفتش نشدند.

مسلما رستم قبل از سهراب با رستم سالهای بعد متفاوت است.

این تفاوت ها در چیست؟

غمش باعث نشد از راهش باز بماند و این خود درسی است عظیم

/ 0 نظر / 5 بازدید