من از یک ماه پیش تا امروز

چهار هفته پیش یک همچین روزی و یک همچین ساعتی سعی می کردم بین دوتا از همکاران صلح و صفا برقرار کنم و دلم شور کارهای معوقه را می زد و نگران شرایط روحیم بودم که آیا راه درست را می روم یا نه ؟

سه هفته پیش یک همچین روزی و یک همچین ساعتی داشتم برای خودم از آفتاب و باد و کشتی سواری روی تنگه بسفر  و سفر غیر مترقبه ام لذت می بردم و ذهنم خالی خالی بود...

دو هفته پیش یک همچین روزی و یک همچین ساعتی داشتم برنامه های کاری را مرتب می کردم و برای شروع دوباره برنامه ریزی می کردم....

 هفته پیش یک همچین روزی و یک همچین ساعتی غرق در پروژه شده بودم و ته دلم شاد بود که بحران ها به پایان رسید و توانستم شرایط کاریم را کنترل کنم....

این هفته چایی داغ را به ضرب شکلاتهای نعنایی فرو می دهم و سعی می کنم که باور کنم شرایط فعلی و خانه نشینی بی حقوق و مواجب همان شرایط ایده آلی است که ناخودآگاهم طلب می کرده و اتفاق های این چند هفته اخیر همه در این راستا بوده است....

/ 2 نظر / 5 بازدید
دختر اپی لپتیک

دوست عزیز بی نام: شب که از سر کار برگشتیم، درست و حسابی می خوانیمتان. ولی فعلاً در همین حد بدانید که شرایط زندگی کمابیش مشابهی داریم. برای همین می لینکیمتان. خوشحال می شویم اگر دوست داشتید ما را بلینکید. ولی در هر صورت ما می لینکیم. به امید یک دوستی پربار.

نوزاد

یه کم بیکار بودن خوبه واسه آدم کمی تمدد اعصاب میاره و می تونی با انرژی مضاعف دوباره کار رو شروع کنی اگه بیمه بودی حتی می تونی از بیمه بیکاری استفاده کنی