تونل توحید

حواست باشه اینجا دوربین داره ...

ساعت 12 شب بود که وارد سرازیری تونل توحید شدم.

تا برسم به دوربین سرعت را از 100 به 60 رساندم.

وارد تونل خلوت شدم و به آرامی جلو رفتیم .

حس عجیبی بود.

انگار همه چیز کند شده بود.

موسیقی ملایم هم مکمل فضا شده بود.

تجربه عجیبی بود.

انگار وارد دنیایی با آهنگی کند تر شدی...

انگار زمان کش می آمد.

انگار کلی فرصت داشتی که زندگیت را مرور کنی...

انگار تا زمان رسیدن به در تونل می توانستی تمام حرف های نا گفته را بزنی...

ولی فقط سکوت بود و سکوت...

باید می رفتی به عمق ..

به درون وجودت ...

تجربه عجیبی بود تجربه کند شدن آهنگ زندگی ...

برای منی که این روزها جاده زندگیم چنین آهنگی دارد گذر از این تونل درسها داشت برایم...

اگر می خواهی به جادوی محیط پی ببری باید خود را همگام با اهنگ محیط کنی و گرنه ضربه خواهی خورد

/ 10 نظر / 6 بازدید
واتو

قلمت منو کشت

...امید

اگر کسی به خاطر یک موفقیت پیش از موعد از رسیدن به یک پاسخ کامل، باز بماند، به خاطر تعهدی که به گذشته خود پیدا می کند، شکست های زیادی متوجه او خواهد شد. پس چرا وقتی می توانید بدون تلاش اعتبار و شهرت خودتان را حفظ کنید، دست به چنین ریسکی بزنید؟ اینگونه افراد شدیداً روی موفقیت های گذشته خود تکیه می کنند و ترجیح می دهند فرصت هایی که برای موفقیت های آتی برایشان پیش می آید را رد کنند تا مبادا اینبار با شکست مواجه نشوند.

...امید

هر قدرتی ممکن است یک روز به ضعف تبدیل شود. هر استعدادی متضادی در خود دارد که گاهی اوقات باعث نقص آن می شود. افراد موفق دوست دارند به استانداردهای بالا دست پیدا کنند و موفق شوند. همین مسئله آنها را از شکستی که ممکن است زندگیشان را به نابودی بکشاند، می ترساند. وقتی یک خصیصه مثبت، مثل پیروزی، آنقدر در زندگی یک نفر نیرومند می شود، هر آن این احتمال وجود دارد که تبدیل به یک نقص و ضعف بزرگ شود.

...امید

تعادل خیلی بیشتر از آنچه که فکر می کنید اهمیت دراد. کمی خودخواهی حتی در مهربان ترین آدم ها هم لازم است. و کمی شکست برای حفظ دیدگاه هر کس درمورد موفقیت هم ضروری است.

مریم

[گل]

مریم

یاد بگیریم زیاد عجله نکنیم ..اهنگ زندگی وقتی کند تر است زیباتر شنیده میشود و...........حس خوبی بود مگه نه ؟؟

دریا

رانندگی ... تنها... شب ... روز