شب برفی

هر سال اولین برف زمستان مرا غافلگیر می کند...

و هرسال مجبورم اولین شب برفی را به خانه گرم دوستی پناه ببرم .

و چه دلچسب است گرمای میهمان نوازی صمیمانه شان...

/ 0 نظر / 6 بازدید