سفر

دلم یک سفر می خواهد .

سفر به یک جای دور..

سفر بدون قانون و مقررات تورها و لیدرها...

سفر به ایتالیا

به بالی

به برزیل

به مصر

به چین

به روسیه

به ژاپن

به یک جایی که زبان هم را بلد نباشیم و مجبور باشم به نگاهشان اعتماد کنم.

به یک جایی که مجبور باشم محبتشان را بپذیرم.

دلم سفر می خواهد.

این شهر زندان شده است و خودم هم زندان بان خود...

اگر کمی شجاعن داشتم دیشب فرار می کردم و به شهری دیگر پناه می بردم.

به دوستانی که داشتم زنگ می زدم و می گفتم من آمدم

اگر کمی شجاع تر بودم حتما به شهر او می رفتم و می گفتم من آمدم.

بهانه های واهی برای ماندن در این شهر نشان از جبن و ترس دارد.

من می خواهم شجاع باشم.

زندگی را از خود دریغ می کنم و این انصاف نیست.

/ 2 نظر / 6 بازدید
peyman

به یک جایی که زبان هم را بلد نباشیم و مجبور باشم به نگاهشان اعتماد کنم.