حیف

آن روزی که خبر خودکفایی تولید گندم را در رادیو شنیدم ، هیچ وقت فکر نمی کردم سالها بگذرد و دیگر هیچ کدام از اخبار رادیو شادم نکند...

چند سال پیش بود؟

حالا از اون در و دشت چیزی نمونده باقی...

حیف...

/ 4 نظر / 6 بازدید
جولیت

حیف واقعا حیف [ناراحت]

baran

:(

نفس

....واقعیتی که به عینه در جامعه ما قابل لمس است.....و چه تلخ و دردناک....

سولماز

چقد منفی هستی تو هم دیگه بابا حالا شوهر نداری ادم که هستی زندگی کن عشق کن و عشق بورز