سرویس دندان

اینها که می گویند دهنت را سرویس می کنند دقیقا چه کار می کنند؟

همه دهن را سرویس می کنند با دندان ها و زبان و فک یا یک قسمت خاص مد نظرشان است؟

بعد از پرداخت دو میلیون تومان وجه رایج مملکت در این وانفسا برای سرویس دندانها به این نتیجه رسیدم که شاید بهتر باشد از راه های ارزانتری به این مقوله رسیدگی کنم!

به شرط اینکه کار آمد باشد!

البته دوستی گفت همین الانش هم کسانی هستند که بدون نظر خواهی با اعمال و رفتار تاثیر گذارشان در کل جامعه این خدمت را به ما می کنند و نیازی نیست که دنبال شخص خاص بروی و اگر آب و برق مجانی نیست این سرویس کاملا رایگان است..

نمی دانم دندان خراب داشتن بهتر است یا کمر شکسته زیر بار قرض دومیلیونی؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
واتو

گزیته اول رو انتخاب میکنم بدین دلیل که با سابقه 28 دندان خراب- پرشده وعصب کشی شده و کاشته و روکش شده ان هم در 5 سال پیش هنوز هم کمرم از شدت فشار قرضها ی حاصله خمیده است اخ کمرم

واتو

هاها [قهقهه][قهقهه] اگر اسب بودم هیچکی منو نمی خرید[نیشخند]

زهرا

هزینه ش یه طرف... وقتی که میره از آدم تا یه دندون درست بشه یه طرف دیگه دندونهایم شده یکی از اون کارهایی که همیشه عقبش میندازم... من هم نیاز به یک سرویس کلی دارم بی زحمت اگر سرویس رو می اومدن تو خونه هم تحویل میدادن خبر بده... [نیشخند]