دار قرار

دنیا دار قرار نیست...

سال هاست که این جمله سر لوحه زندگی ام است و سعی می کنم باورش کنم.

گاهی که یادم می رود زندگانی چنان سرکشی می کند و تمام بساط را بهم می ریزد که یادم می آید نباید دل بست و درجا زد.

و باز مدتی که می گذرد دنبال قرار و سکون می گردم.

ولی من آدم یک جا ماندن نیستم.

آدم ماندن و ریشه دواندن...

طبع من تا زمانی یکجا ماندن را تاب می اورد که چیزی برای آموختن باشد و به محض آنکه درجا زدن شروع شود ، فاسد و بیمار می شود.

امسال اما انگار تمام زمین و زمان دست به دست هم دادند تا باز هم به من ثابت کنند دنیا دار قرار نیست.

هر بار که برنامه ای ریختم و سعی کردم نظم را وارد زندگیم کنم همه چیز به طرزی شگرف بهم می ریخت و برنامه هایم نقش بر آب می شد.

حال من مانده ام و دنیای مبهم پیش رو

/ 2 نظر / 5 بازدید
نونا

هر جور شده ازدواج کن بچه دار شو انتهای زن بودن یعنی مادری زندگیت از این رو به اون رو میشه

واتو

با نونا مخالفم یعنی اگر کسی مادر نشد زن نیست!!!!!!!!!!!!!!! ترنم یک زن است انهم به تمام معنا قلم زیبا و روح لطیفش و طغیانگری هایش می تواند هر خواننده ای را عاشق کند و زن بودنش با طنازی و دلفریبی به رخ هر خواننده ای بکشد ترنم خوشحال که باشی کفایت میکند نیاز نیست من یا تو یا هرکس دیگری فقط به دنبال مادر شدن باشیم