تأثیر پول

از قدیم گفتند پول خوشبختی نمی أورد ، إنصافا راست گفتند و همه هم تأیید می کنند ولی اینکه پول حس خوب به همراه می اورد را هم نمی شود إنکار کرد، حد اقل در مورد من که این طور است، یک چند روزی مبلغی بیش از استطاعت من تو حساب بأنکم به رسم أمانت داشتم، با اینکه می دانستم دیر یا زود باید به صاحبش بر سأنم وکلا نمی توانم خرجش کنم باز هم یک جور دلگرمی و حس خوب برایم به همراه داشت، امروز که برگشت دست صاحبش بدجور دلتنگش شدم!!!! ??☺️

/ 9 نظر / 8 بازدید
نرجس

سلام با اینکه حس خوب میاره موافقم ولی اینکه برای دیگری باشه یه کم حساسیت پیش میاد که لذتشو از بین میبره

زهرا

واقعا حس خوبی داره ادم دلش قرص باشه که حساب بانکیه پروپیمونی داشته باشه بی پولی بد دردی به خدا[گل]

رهـــا

[لبخند] حقیقت همین است. حسِ خوب میتواند به همراه داشته باشد. هرکسی بگوید نه بد دروغی گفته است!

نینا

عین من.اون روزایی که پول بیمه گذارام تو حسابم هست و میدونم زود بایدبه شرکت واریز کنم حس خوبی دارم موجودی میگیرم عدداشو میخونم نیشم باز میشه.

فاطمه

اره خوشبختی نمیاره ولی امنیت میاره که خودش بخش مهمی از خوشبختیه .... بهرحال جاش سبز خواهر ;)

سمیه

پول آرامش نمیاره ولی آسایش میاره.

جولیت

راست میگیا، همینطوریه که گفتی ، میخوای پول ها تو بده من برات امانت نگه دارم [خوشمزه] فقط برای تجربه اون حس خوبه میگم به خدا [شیطان]

شیدا

زمانی می تونیم تاثیر و نقش پول رو خوبه خوب درک کنیم که هیچ نقدینگی نداشته باشیم اونوقت می تونیم بفهمیم چقدر در خوشبختی و بدبختی ما عامل بسزایی هستش . به قول حضرت علی فقر وقتی از دری وارد بشود ایمان در درب دیگر خارج می شود .