سیاستمداران

مراسم سوگند اوباما را نگاه می کنم.

حرفهایش را برای مردم کشورش شنیدم.

صورت مصممش، نگاه نافذش، کلام قاطعش....

این مرد را دوست دارم.

...........................................................................

زمانی عاشق فیلم های تاریخی صدا و سیما بودم.

این روزها وقتی اتفاقی چشمم به این دسته سریال ها می افتد دلم می گیرد.

دوره خفقان رضا شاه...

سانسور مطالب ...

بگیر و ببند روزنامه چی ها...

آخ که چقدر آشناست.

...........................................................................

نگاهمان کسری از ثانیه بیشتر طول نکشید.

ولی حرفهای بیشماری در آن نگاه بود.

چشم در چشم مردی که روزگاری امید نسل من بود

مردی که شور زندگی را در نسل من بالا برد و بعد از آن اوج سقوط کردیم

بد شکستیم سید جان

بد

تمام شور خردادی برایم زنده شد در همان کسری از ثانیه

رو در رو

چشم در چشم

لبخند زدیم و از کنار هم گذشتیم

تو حتما به این نگاه های غمگین نسل من عادت داری

نسلی که تو امیدش بودی و اسطوره اش

نسلی که فکر کرد اشتباه پدرانش را جبران می کند با حمایت از تو

نسلی که نا امید شد...

ولی کینه ای از تو به دل ندارم

دلچرکین هستم و اما هنوز دیدنت را دوست داشتم

 ...........................................................................

چقدر دلم می خواست می توانستم به دولتمداران کشورم احساس خوبی داشته باشم.

کاش می توانستم باور کنم که سردمداران کشورم به من خیانت نمی کنند..

دلشان برای من و دیگر هم میهنانم می سوزد و مال و جان ما را چپاول و غارت نمی کنند.

کاش قدرت این را داشتم که چشم هایم را ببندم و لبخند بزنم و نگران کودکان آینده کشورم نباشم که شاید روزی حدیث دریای خزر و جزایر خلیج فارس و منابع گاز مشترک را در تاریخ خواهند خواند.

/ 6 نظر / 7 بازدید
سمیه-تهران نوشت

چقدر ساده باورش کردیم و چقدر ساده فریبمان می دهند این کجا و آن کجا!

افسون

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند معنی کور شدن را گره ها می فهمند این پست یقینا حرف دله بیشتر مردمه کشورمونه مردیم بس که به تمام سازهای ناکوکشان رقصیدیم.

نازنین

تنها چیزی که برامون مونده خمودگیه و ناامیدیه...دیگه به هیچکدومشون اعتماد ندارم[ناراحت]

محمود

یکدفعه ازوادی دل رفتی در وادی سیاست به قول دکتر شریعتی جانم به اروپا رفتم اسلام ندیدم ولی مسلمان دیدم به ایران آمدم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم در روزگار جهل , شعور خود جرم است ! "" تشیع مصلحت "" نابود کننده ی "" تشیع حقیقت است . همچنان که در تاریخ اسلام , "" اسلام حقیقت "" قربانی "" اسلام مصلحت "" شد آنکه معترض نیست، منتظر نیست و معترض، منتظر نیست اگر در صحنه حق و باطل نیستی، اگر شاهد عصر خودت و شهید حق بر باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش. چه به شراب نشسته و چه به نماز ایستاده. هر دو یکیست! هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم ، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت ... دیگر چه می خواهم ؟ آزادی چهارمین بود که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتند. همه از دکتر جان جانان بود کاش بودی ای کاش ای آه

اِلا

باور كن دارم روزشماري مي كنم براي پايان اين ... مزخرف! [عجله] گر چه اميد ندارم تغييري در خط مشي اين عاليجنابان عاليقدر صورت بگيره... ولي رؤيا پردازي كه ايراد و هزينه اي نداره... داره؟! [ساکت]

مهرداد

I'm sure you know Mrs. Aung San Suu Kyi (she is from Myanmar/Burma) - she said once: Within a system which denies the existence of basic human rights, fear tends to be the order of the day. Fear of imprisonment, fear of torture, fear of death, fear of losing friends, family, property or means of livelihood, fear of poverty, fear of isolation, fear of failure. A most insidious form of fear is that which masquerades as common sense or even wisdom, condemning as foolish, reckless, insignificant or futile the small, daily acts of courage which help to preserve man's self-respect and inherent human dignity. It is not easy for a people conditioned by fear under the iron rule of the principle that might is right to free themselves from the enervating miasma of fear. Yet even under the most crushing state machinery courage rises up again and again, for fear is not the natural state of civilized man