/ 7 نظر / 6 بازدید
انسان

من از اينا دوست ندارم . [افسوس]

اِلا

ديروز خرمالوي نوبر خريدم [خوشمزه] ولي كوفتم شد [اوغ] مزه و بوي بنزين ميداد!!! [تعجب] يعني واقعاً اينقدر در اين مملكت سرمايه ملي اضافه داريم كه...؟! [سوال]

مریم

من عاشق خرمالو هستم همین دیشب خرمالوهای باغچه مان را همراه همسرم جیدیم ...و من حتی یک نقاشی از خرمالو کشیده ام ..این نقاشی هم خیلی زیبا است مرسی ..شاد و سلامت باشی

پریا

عاشق نقاشی هاتم خیلی زیبا می کشی اگر ناراحتت کردم معذرت عریرم منظوری نداشتم

ح.م

مگه توسیگار میکشی؟

زینب

واقعا نقاشی هاتون و نوشته ها و طرز و فکرتون زیباست من مرتب میخونمتون شرمنده که فقط استفاده می کنم و نظر نمی دم